ШЕСТНАДЕСЕТИ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ
Варна, 30.09 -01.10.2023

КУРОРТЕН КОМПЛЕКС „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“ –
МОДЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗЪМ В ЧЕТИРИ СЕЗОНА