ПЕТНАДЕСЕТИ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ
Варна, 15-16 април 2022

КАДРИТЕ В ТУРИЗМА -
Предизвикателства и перспективи