30 септември 2023 г.

СЪБОТА

09:00 - 09:30

Пресконференция


09:30 - 10:00

Откриване

Приветствия


10:00-11:15

ПЪРВИ ПАНЕЛ

К.к. „Св. св. Константин и Елена“ – най-старият морски курорт в България

Модератори:


- природни дадености;
- история на създаването и развитие от начало на организирания туризъм в България;
- разцветът на курорта през последното десетилетие;
- постижения, проблеми, бъдещи предизвикателства;
- новият облик на курорта, създаден от новата архитектурна среда и разнообразната функционалност на новоизградената материална база;
- планове за бъдещото развитие на курорта11:15-11:30

Кафе пауза


11:30-12:30

ВТОРИ ПАНЕЛ

К.к. „Св. св. Константин и Елена“ – модел за развитие на медикъл, СПА и уелнес туризъм

Модератор:


- лечебните качества на минералната вода и нивото на нейното ефективно използване;
- маркетиране на спа и уелнес продукта на курорта – състояние, проблеми, идеи за развитие на успешното маркетингово позициониране на основните пазари;
- ролята на к .к. „Св. св. Константин и Елена“ за изграждане на имиджа на България като конурентна европейска дестинация за целогодишен здравен туризъм;
- как да се решава проблемът с кадрите12:30-13:30

Обеден коктейл


13:30-14.30

ТРЕТИ ПАНЕЛ

К.к. „Св. св. Константин и Елена“ – модел за развитие на MICE туризъм

Модератор:


- позитивни фактори за развитие на този туризъм;
- местоположение на курорта, природни ресурси, материална база, кадри;
- транспортна достъпност за участниците от основните пазари;
- възможности и проблеми;
- маркетингова стратегия за развитие и успешна реализация на този продукт14:30-14:45

Кафе пауза


14:45-15:45

ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ

К.к. „Св. св. Константин и Елена“ – възможности за развитие на курорта като кулинарна дестинация

Модератор:


- постижения през последните години както в гурме кулинарията, така и в основното изхранване на туристите;
- нови форми на кулинарно предлагане в курорта като начин за привличане на туристи;
- кадрите - основен фактор за качеството на кулинарното предлагане15:45-16:00

Кафе пауза


16:00-16:30

ПЕТИ ПАНЕЛ

К.к. „Св. св. Константин и Елена“ – развитие на туризъм в четири сезона

Модератори:


- обобщаване на изводите от обсъжданията и направените предложения;
- раздаване на сборника с доклади на на участници във Форума


01 октомври 2023 г.

НЕДЕЛЯ

10:00 - 12:00

ШЕСТИ ПАНЕЛ

Младежки идеи за креативен туризъм

Модератор: Гл.ас. д-р Красимира Янчева


Представяне на наградени студентски научно-приложни разработки в туризма от Студентска научна сесия и защити на дипломни работи през 2023 г.

  • Студенти от катедра „Икономика и организация на туризма“ в ИУ - Варна
  • Студенти от Колеж по туризъм - Варна
  • Студенти от други висши училища във Варна
  • Пълната програма на презентациите можете да видите тук


12:00-13:00

Кафе пауза


13:00 - 15:00

СЕДМИ ПАНЕЛ

Възможности за кариерно развитие в туризма

Модератор: Иван Цветанов


- среща на студенти и ученици със специалисти и ръководители от различни сектори на туристическия бизнес;
- споделяне на добри практики за успешна професионална реализация в туризма

  • студенти
  • ученици от средни училища с паралелки по туризъм
  • представители на туристическия бизнес

15:00

Закриване