Проф. д-р Стоян Маринов

Варненска туристическа камара, съпредседател


С над 30-годишен преподавателски и управленски опит в ИУ-Варна като преподавател в катедра „Икономика и организация на туризма“, директор  на Колеж по туризъм и декан на факултет „Управление“.  Има богат практически опит в туристическия бизнес като екскурзовод, управител на САЦ, изпълнителен директор на „Слънчев бряг“ ЕАД и „Турекспо-Варна“ АД.  Има участие като ръководител или експерт в 32 научно-приложни проекта в туризма, от които 8 международни. Съпредседател е на Варненска туристическа камара.


Виж всички лектори