Людмила Ненкова

Заместник-председател на Варненска туристическа камара


Людмила Ненкова е завършила "Икономика и организация на туризма" в Икономически университет - Варна и магистратура по фирмено управление в Университета в Метц, Франция.

Тя е експерт в туризма с повече от 40 години опит в управление в туристически фирми в Златни пясъци, във Ваканционен клуб Ривиера и в ГБС Турс.Има и дългогодишен опит в ръководните органи на БХРА и Варненска туристическа камара, на която в момента е заместник-председател.


Виж всички лектори