Доц. д-р Генка Рафаилова

Директор на Колеж по туризъм - Варна


Доц. д-р Генка Рафаилова е директор на Колеж по Туризъм - Варна към Икономически университет - Варна. Участвала е като консултант в национални и международни проекти. Научните ѝ интереси са в областта на устойчивото развитие на туристическа дестинация, както и в креативния туризъм и креативния бизнес.


Виж всички лектори