Елена Косева

„Св. св. Константин и Елена холдинг“ АД, изпълнителен директор


Елена Косева има магистърска степен по „Право“ от ВСУ „Черноризец Храбър“, както и магистърски степени по „Икономика“, „Управление на строителството“ и „Счетоводство и контрол“ от Икономически университет - Варна. Притежава дългогодишен опит на мениджърска позиция в сферата на туризма. Управител е на Фондация „Св. св. Константин и Елена“, както и председател на Браншовото настоятелство на специалност "Бизнес мениджмънт в туризма" към ВСУ „Черноризец Храбър“. Член е на управителния съвет на „Български съюз по балнеология и СПА туризъм” (БСБСПА), на УС на Варненска туристическа камара и на УС на ВАРХ.


Виж всички лектори