Инж. Германичка Германова

Зам.-директор на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр. Игнатиево


От 2007г. работи в СУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр. Игнатиево като учител по химия, физика и информационни технологии. От 2012г. е заместник-директор по учебната дейност в училището. Отговаря за учениците от гимназиалния етап, в който те се обучават по проф. „Готвач“, спец. „Производсто на кулинарни изделия и напитки“.


Виж всички лектори