Ивелина Тодорова

Директор на Център „Кариери, предприемачество и маркетинг“, Икономически университет – Варна


Ивелина Тодорова има над 7 години опит в областта на кариерното консултиране и ориентиране. Притежава GCDF (Global Career Development Facilitator), издаден от Центъра за акредитация и образование, Европейски борд за сертифицирани съветници. От 2020 г. е сертифициран медиатор в областта на търговските медиации, вписана в единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието на Република България. Основната ѝ роля е сътрудничеството с бизнес организации, разработване на материали за кариерно развитие за студенти и менторство.


Виж всички лектори