Доц. д-р Мая Иванова

Ръководител на Катедра Туризъм във Висше Училище по Мениджмънт, Варна


Д-р Мая Иванова е преподавател, доцент във Висше Училище по Мениджмънт, Варна, ръководител на Катедра Туризъм.

Благодарение на дългогодишния си опит като обучител в туризма, туроператор и сертифициран инструктор на IATA/UFTAA, тя познава в дълбочина туристическия бизнес и продължава да работи като консултант и експерт. Участва активно в множество международни проекти, сред които: The Next Tourism Generation, CULINART, LOCFOOD, Nex2Work, HELIX: Entrepreneurial Learning Exchange Initiative for Sustainable Hospitality SMEs in the Balkan-Mediterranean Region и мн. др.


Виж всички лектори