Мирослава Малчева

Главен мениджър на Хотел-галерия Графит, гр. Варна.


Мирослава Малчева е главен мениджър на Хотел-галерия Графит, гр. Варна. Тя е млад и успешен ръководител с опит в подбора на кадри, в изготвянето на обучителни програми, както и в сътрудничеството с висшите училища. Магистър е по "Туризъм" в Икономически университет - Варна и е ръководила семинарни занятия като хоноруван лектор по дисциплините "Управление на човешките ресурси в туризма" и "Технология на обслужването в хотелиерството".


Виж всички лектори