Инж. Нели Апостолова

Директор на Професионална гимназия по туризъм „П.К.Яворов“, град Добрич


Инж. Нели Апостолова е завършила Университет по хранителни технологии гр.Пловдив, специалност „Технология на продуктите за обществено хранене“. Работила е като технолог в „Обществено хранене“ ЕООД-Добрич, учител по професионална подготовка – теория и практика и 16 години като заместник-директор по учебно производствена дейност в ПГ по туризъм „П.К.Яворов“ гр.Добрич. В последните 6 години е директор на Професионална гимназия по туризъм „П.К.Яворов“ град Добрич.


Виж всички лектори