Доц. д-р Николай Вълчев

Институт по океанология - БАН, директор


Доц. Николай Вълчев има докторска степен по океанология, магистърска степен по екология и опазване на околната среда и 25-годишен професионален опит в Института по океанология – БАН в областта на моделиране на ветровите вълни, мониторинг и проучване на крайбрежни процеси, оценка на риска от крайбрежни наводнения и ерозия, планиране на мерки за намаляване на риска от морски бури, системи за ранно предупреждение за опасни събития.

От 2021 г. е директор на Института по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ – БАН.


Виж всички лектори