Олга Белан

Съдружник в „Интернобмен“ ООД


Съдружник в „Интернобмен“ ООД, с богат опит във вноса на кадри за туризма. Хонорован асистент в катедра „Икономика и организация ан туризма“ в Икономически университет – Варна.


Виж всички лектори