Румяна Гороломова

„Св. св. Константин и Елена холдинг“ АД, административен директор


Румяна Гороломова е административен директор в „Св. св. Константин и Елена холдинг“ АД. Завършила е специалност "Електроенергетика" в Технически университет - Варна. Има богат опит в управление и реализация на проекти в областта на инфраструктурата и благоустрояването.


Виж всички лектори