Доц. д-р Снежина Кадиева

Ръководител катедра „Туризъм“ в Колеж по туризъм – Варна


Доц. д-р Снежина Кадиева е ръководител катедра „Туризъм“ в Колеж по туризъм – Варна. Има богат опит в туристическия бизнес и в научно-изследователската и преподавателска дейност. Член е на Контролния съвет на Варненска туристическа камара.


Виж всички лектори