Станислава Христова

Преподавател в Професионална гимназия по туризъм


Завършила е Нов Български Университет, специалност „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството“. След полагане на международен изпит получава и френска диплома "Brevet de technicien supérieur (BTS) en restauration". Продължава с магистратура по „Маркетингови комуникации“ в Стопанска Академия в Свищов. Станислава има множество стажове и практики в хотели и ресторанти из цяла Франция. Работила е в курортните комплекси по Северното Черноморие. От 2018 година е част от екипа преподаватели по практическо обучение в Професионална гимназия по Туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Варна.


Виж всички лектори