Проф. Ракаджийска, д.ик.

Икономически университет-Варна, катедра „Икономика и организация на туризма“


Проф. Ракаджийска е автор и дългогодишен титуляр на шест лекционни курса за бакалаври и магистри в катедра”Икономика и организация на туризма” при ИУ – Варна. Научен ръководител на докторанти и дипломанти.

Специализирала е в Италия, Великобритания, Испания, Франция, Канада и Нидерландия. Има над 200 публикации. Участва активно в управлението на образователния и научния процеси. Била е еднократно председател на борда на директорите на „Варненски бряг“ АД и член на борда на директорите на „Златни пясъци“ АД.

Съучредител на Варнеска туристическа камара и член на нейния управителен съвет до 2010 г.


Виж всички лектори