Светослав Петров

Chef & B на ресторант „Кампай“


Светослав Петров е завършил HRC Culinary Academy с отличие. Печелил най-добър готвач на БХРА за 2019г. Събрал е опит и знания в САЩ, ЮАР, Англия, Испания, Норвегия и сега в България. Участвал е в различни благотворителни проекти с обучение на млади кадри в туризма. Продължава да се развива професионално и да предава опита, който е натрупал.


Виж всички лектори