Проф. Тодорка Костадинова, д.и.

Медицински университет – Варна, заместник-ректор „Международно сътрудничество, акредитация и качество“, професор в катедра „Икономика и управление на здравеопазването“


Основните научни и професионални интереси на проф. Костадинова са в областта на стратегическото управление, социалния и здравен маркетинг, интегрираните грижи, управлението на международни проекти и програми, уелнес и СПА туризма, изграждане и управление на екипи, социално предприемачество и иновации в областта на медицината и здравеопазването.

Проф. Костадинова има опит като ръководител и изследовател в международни и национални проекти, като гост лектор в Медицински университет – Виена и Университет – Берн, а от практиката като заместник-министър на здравеопазването, вицепрезидент и член на борда на Европейската асоциация по здравен мениджмънт в Брюксел (EHMA – www.ehma.org). Тя е  ръководител на екип в европейския проект „BeWell“ (2021-2025) за изработване на бъдеща стратегия за подготовка на човешките ресурси в здравеопазването относно дигитални и зелени умения“ (https://bewell-project.eu/ ).


Виж всички лектори