Татяна Джилянова

Ръководител „Човешки ресурси“, Албена АД


Татяна Джилянова е с богат управленски опит в сферата на туризма. Заема позицията ръководител „Човешки ресурси“ на холдинговата структура Албена. Председател е на Синдиката на туризма в България – КНСБ.


Виж всички лектори