Гуменюк Владимир Владимирович

Доктор на икономическите науки, професор, Ивано-Франковски национален технически университет за нефт и газ


Доктор на икономическите науки, професор, Ивано-Франковски национален технически университет за нефт и газ


Виж всички лектори