Христо Иванов

Община Варна, заместник-кмет


Христо Иванов е заместник-кмет на Община Варна. Неговите ресори са Дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“, Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, ОП „Инвестиционна политика“ и ОП „Управление на проекти и озеленяване“.


Виж всички лектори