Иляз Дашкън

Bulgarian Sun Hotels, клъстър генерален мениджър


Иляз Дашкън е новият клъстър генерален мениджър на Bulgarian Sun Hotels от януари 2019. Той е с дългогодишен опит в сферата на хотелиерството и туристическите услуги. Заемал е редица ръководни позиции в световни вериги като Hilton Hotels, Rixos Hotels, Ramada Hotels и Sheraton Hotels.


Виж всички лектори