Илин Димитров

Варненска туристическа камара, председател на УС


Работи в туризма от 14 годишен. От началото на 2020 г. оглавява Варненска туристическа камара. Преподавател по Анимация в туризма в Колеж по туризъм към ИУ-Варна. Докторант в катедра „Икономика и организация на туризма“, ИУ-Варна. Изпълнява длъжността директор на Център "Кариери, предприемачество и маркетинг" в ИУ-Варна. Собственик е на фирми за анимация и внос на кадри за туризма. Основател на Асоциацията на аниматорите и Асоциацията за внос на кадри от чужбина.


Виж всички лектори