Иван Грошев

МТС България, управител


Иван Грошев е магистър по „Международни икономически отношения“ в Икономически университет Варна. Управител на МТС България


Виж всички лектори