Калин Сутев

Дестинейшън Туристик Сървисис, управител


Калин Сутев е магистър по „Международен туризъм“ на Икономически университет-Варна. Управител на Дестинейшън туристик сървисис ООД – агент на немския туроператор DER Touristik за България.


Виж всички лектори