Лиляна Арсова

Министерство на туризма, Дирекция „Туристическа политика“, началник на отдел САПТ


Лиляна Арсова е началник на отдел „Стратегически анализи и прогнози в туризма“ към Дирекция „Туристическа политика“.

Притежава магистърска степен по право и магистърска степен по мениджмънт на социалните дейности от СУ „Св. Климент Охридски“. Има и допълнителна специализация по мениджмънт и специализация по здравна политика и програмен мениджмънт.

Кариерата ѝ обхваща експертни и ръководни позиции в българския публичен сектор. През последните петнадесет години професионалната ѝ дейност се концентрира върху разработване на законови и подзаконови нормативни актове, стратегически документи и концепции, а така също и върху разработването, управлението и изпълнението на политики в областта на държавния сектор.

Последните четири години от кариерата ѝ са с изключителна насоченост към изпълнението и развитието на политиката в туризма


Виж всички лектори