Д-р инж. Меглена Плугчиева

извънреден и пълномощен посланик на Република България в Черна Гора


Извънреден и пълномощен посланик на Република България в Черна Гора от 2019г.

Три пъти депутат в Народното събрание

Заместник-министър на земеделието и горите /2001-2004г./

Извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална Република Германия /2004-2008г./

Заместник министър-председател на Р България, отговарящ за управлението и контрола на европейските фондове /2008-2009г./

Извънреден и пълномощен посланик на Република България в Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн /2012-2018г./

Носител на ордените на ФР Германия- „Кръст за заслуги Първа степен“ -2004г „Кръст за заслуги със звезда -2008г.“

Носител на две „Златни лаврови клонки“ и една „Сребърна лаврова клонка“ на МВнР

Doc.h.c. на Лесотехническия Университет-София


Виж всички лектори