Нина Чамова

Сънтурс, генерален мениджър


Нина Чамова е магистър по „Международен туризъм“ в Икономически университет Варна. Генерален мениджър на Сънтурс – агент на Alltours, Rainbow, Globtour за България.


Виж всички лектори