Соня Георгиева

Община Варна, Дирекция „Туризъм“, директор


Соня Георгиева е завършила специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия“ в Икономическия университет-Варна и второ висше образование по специалност „Право“. Има над 40 години стаж в държавната администрация. Била е директор на Регионалната дирекция за области Варна, Добрич, Шумен, Търговище и Силистра към Комисия за защита на потребителите, директор на дирекция „Собственост“ към Министерство на правосъдието, а от 8 години е директор на дирекция „Туризъм“ към Община Варна.


Виж всички лектори