Стефан Бозаджиев

Съюз на екскурзоводите в България


Стефан Бозаджиев се занимава с туризъм още от 16-годишен като местен екскурзовод в родния си Казанлък. Продължава да работи с туристи и по време на следването си в СУ “Св. Климент Охридски“. Той е лицензиран екскурзовод, член на СЕБ, управител на ТО “Люба турс 2007” ЕООД.


Виж всички лектори