Цанко Колев

Исторически парк АД, мениджър Бизнес развитие


Като част от екипа на Исторически парк Цанко Колев работи за изграждането, поддържането и развитието на солидни бизнес партньорства с компании и бизнеси от туристическия сектор.


Виж всички лектори